Červenec

3. 7. Litomyšl – koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl spolu s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou a houslistkou Olgou Šroubkovou
8. 7. Blatná – recitál na zámku v Blatné (Schubert, Brahms, Schumann, Moszkowski)
10. 7. Litomyšl – koncert s houslisty Michaelou Štrausovou a Ivanem Štrausem
11. 7. Litomyšl – koncert s houslistou Čeňkem Pavlíkem, kontrabasistou Petrem Riesem a violistou Janem Pěruškou
12. 7. Litomyšl – recitál (Schubert, Brahms, Smetana, Moszkowski)

Srpen


3. - 20. 8. Japonsko, koncerty a mezinárodní kurzy

Září


8. 9. Vrchlabí – recitál s houslistou Josefem Špačkem
9. 9. Praha, Sál Martinů – recitál s houslistou Josefem Špačkem
16. 9. Praha – Anežský klášter, festival Dvořákova Praha, komorní řada
24. 9. Japonsko, Tokyo  – recitál s houslistou Josefem Špačkem