Dramaturgie Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK přinesla v rámci cyklu Světová klavírní tvorba recitál českého pianisty Miroslava Sekery. Koncert se konal 16. ledna 2016 ve zcela vyprodané Dvořákově síni Rudolfina. Více zde.

Miroslav Sekera, foto FOK